Amserau Agor yr Ystafell Ffitrwydd

Amser Bore Prynhawn Gyda'r Nos
Dydd Llun 09.00 - 12.00
I’r Cyhoedd
12.00 - 15.00
Cadw'n heini yn ôl
cyngor meddyg
15.30 – 16.30
I'r Cyhoedd a
Sesiwn dan
oruchwyliaeth
I'r cyhoedd trwy’r nos
(Ar agor hyd 21.00)
20.00
Awr Fawr
Dydd Mawrth Ar gau I’r Cyhoedd 15.30 – 16.30
I'r Cyhoedd a
Sesiwn dan
oruchwyliaeth
I'r cyhoedd trwy’r nos
(Ar agor hyd 21.00)
20.00
Awr Fawr
Dydd Mercher Ar gau 12.00 – 14.00
Cadw'n heini yn ôl
cyngor meddyg
15.30 – 16.30
I’r Cyhoedd a
Sesiwn dan
oruchwyliaeth
I'r Cyhoedd trwy’r nos
(Ar agor hyd 21.00)
20.00
Awr Fawr
Dydd Iau Ar gau I’r Cyhoedd 15.30 – 16.30
I'r Cyhoedd a
Sesiwn dan
oruchwyliaeth
I'r Cyhoedd trwy’r nos
(Ar agor hyd 21.00)
20.00
Awr Fawr
Dydd Gwener Ar gau I’r Cyhoedd 15.30 – 16.30
I'r Cyhoedd a
Sesiwn dan
oruchwyliaeth
I'r Cyhoedd trwy’r nos
(Ar agor hyd 20.00)
Ar gau
Dydd Sadwrn I'r Cyhoedd
(Ar Agor 09.00 – 15.00)
Ar gau
Dydd Sul Ar gau trwy’r dydd

Dosbarth Cadw'n heini yn ôl cyngor meddyg - Dosbarthiadau preifat ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi cael cyngor meddyg i gadw’n heini. Bydd yr Ystafell Ffitrwydd ar gau i’r cyhoedd ar yr amserau hyn.
Awr Fawr - Sesiwn awr o hyd ar gyfer aelodau’r ystafell ffitrwydd. Y prisiau yw £2.00 i oedolion a £1.00 i fyfyrwyr a phensiynwyr.
Sesiwn dan oruchwyliaeth - Dyma sesiwn ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed sy’n gallu defnyddio’r ystafell ffitrwydd o dan oruchwyliaeth aelod o staff.