Croeso i dudalen newyddion Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion diweddaraf o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Cerddedigion 2015

Ar nos Wener 18fed Medi 2015 cynhaliwyd taith gerdded ‘Cerddedigion’ dan ofal Canolfan Hamdden Llambed.

Taith gerdded o 23milltir oedd y sialens a hynny yn cychwyn o Ganolfan Hamdden Llambed, trwy Gwmann, Cellan, Llanfair Clydogau a Llanddewi Brefi cyn cyrraedd Canolfan Hamdden Tregaron a throi rownd a dilyn yr un ffordd yn ôl i Lambed. I wneud y sialens yn anoddach fyth roedd rhan fwyaf o’r daith i’w gwblhau yn y tywyllwch gyda phawb yn cychwyn cerdded am 7yh.

Cychwynnodd dros 50 o gerddwyr gyda’r mwyafrif yn dod i ben a chwblhau’r sialens er gwaetha’r diffyg cwsg, coesau trwm a thraed tost! Yn sgil y daith codwyd dros £500 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

“Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan, cefnogi a chyfrannu at y daith gerdded. Roedd hi’n braf gweld cynifer o bobl yn cymryd rhan ac yn mwynhau’r sialens. Dyma’r tro cyntaf i ni gynnal digwyddiad o’r fath gyda’r ganolfan a ni allwn fod yn hapusach gyda’r ymateb, trefniadau a’r gefnogaeth. Gobeithio y medrwn adeiladu ar hyn a chynnal nifer fwy o ddigwyddiadau o’r fath y flwyddyn nesaf felly cadwch eich llygaid allan am ein digwyddiadau nesaf!”

Cerddedigion 2015
Cerddedigion 2015