Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion a Ceredigion Actif yn trefnu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion er mwyn cydnabod a rhoi clod i bobl am eu llwyddiant a’u cyfraniad arbennig at chwaraeon.

Gall aelodau o’r cyhoedd enwebu yn y categorïau canlynol: -

 

Gwobr Hyfforddwr y Flwyddyn

Dyddiad Cau: 25ain Mai 2018

Gwobr Arwr Tawel

Gwobr Gwirfoddoli mewn Chwaraeon i Bobl Anabl

Gwobr Gwirfoddolwr Pobl Ifanc Egnïol y Flwyddyn

Gwobr Llysgennad Ifanc Efydd y Flwyddyn

Gwobr Llysgennad Ifanc y Flwyddyn

Dyddiad Cau ar gyfer yr holl ddyfarniadau eraill: 15fed Mehefin 2018

Ffurflen Enwebu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion

Meini Prawf ac Amodau a Thelerau

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn Aberaeron ar Ddydd Gwener 6ed Gorffennaf 2018. Os hoffech chi enwebu rhywun mewn unrhyw rai o’r categorïau uchod, plis llanwch y Ffurflen Enwebu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion a’i hanfon yn ôl i:

Ceredigion Actif
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UE
ceredigionactif@ceredigion.gov.uk
01970 633567