Hoffech chi gael profiad o hyfforddi neu hyd yn oed gael cymwysterau uwch mewn hyfforddi?

Os felly mae nifer o gyrsiau ar gael ichi!

Mae Ceredigion Actif yn gweithio gyda gwahanol gyrff llywodraethol Chwaraeon a Sports Coach UK drwy drefnu a rhedeg cyrsiau addysg i goetsys chwaraeon. Mae amrywiaeth anferthol o gyrsiau i dewis rhyngddynt, p'un a ydych yn hyfforddwr eisoes neu'n dechrau o'r dechrau, mae cyrsiau cyflwyno i'w cael, yn ogystal â chyrsiau datblygiad proffesiynol.

Cwrs Cymorth Cyntaf

Chwaraewch ran allweddol wrth gefnogi’r gwasanaethau brys wrth ymateb i ddigwyddiadau yn eich clwb neu’ch cymuned chi. Bydd ein cyrsiau Cymorth Cyntaf yn rhoi’r hyder a’r wybodaeth ichi fedru rhoi triniaeth sylfaenol i bobl yn y fan a’r lle.

Mae’r cyrsiau yn 3 awr ac yn berffaith i glybiau, gwirfoddolwyr a rhieni.

Dyddiad Amser Lleoliad Cyswllt Pris
17/06/2019 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod
09/09/2019 18.30 - 21.30 Cardigan steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod
18/11/2019 18.30 - 21.30 Aberaeron steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod

Cwrs Diogelu ac Amddiffyn Plant

Mae pob plentyn yn haeddu mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon. Nod y gweithdy Diogelu ac Amddiffyn Plant yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelu ac amddiffyn plant, gan helpu hyfforddwyr i adnabod arwyddion o gam-drin ac arfer gwael, ac ymdrin yn sensitif ac yn effeithiol ag unrhyw sefyllfaoedd sy’n codi. Mae hefyd yn bwrw golwg ar arferion hyfforddi, er mwyn sicrhau fod plant yn cael profiad cadarnhaol, gwerth chweil wrth gymryd rhan mewn chwaraeon.

Dyddiad Amser Lleoliad Cyswllt Pris
10/06/2019 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod
07/10/2019 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod

Os hoffwch chi siarad efo aelod o’r tîm ynghyn a chymwysterau ar gyfer hyfforddwyr plîs cysylltwch â ceredigionactif@ceredigion.gov.uk