Clwb Pêl Droed Bow Street

Mae gyda’r clwb 2 tîm ar gyfer oedolion. Mae’r tîm cyntaf yn chwarae mewn cynghrair Canolbarth Cymru 'Spar', ac mae’r ail dîm yn chwarae mewn cynghrair Cambrian Tyres- Rhanbarth 1. Mae'r clwb hefyd yn cynnal gŵyl pêl droed iau fwyaf Cymru lle mae timoedd yn teithio o gwmpas Cymru i gymryd rhan. Mae gan y clwb achrediad Arian FAW Trust i dymor 16/17. Hefyd mae gennym gyswllt efo clwb Pêl Droed Abertawe.

Mae sawl tîm iau efo’r clwb i blant o dan 8 i 16 mlwydd oed. Os hoffech chi wybod mwy am y timoedd iau plîs cysylltwch efo Amlyn Ifans ar 07968564757 neu amlyni@yahoo.co.uk

Lleoliad: Cae Piod, Bow Street

Clwb Pêl Droed Dewi Stars

Tim Pêl Droed Oedolion.

Lleoliad: Llanddewi Brefi

John Jones
01974 831221
maesycoed316@yahoo.co.uk

Clwb Pêl Droed Iau Tregaron Turfs

Adran Iau Pêl Droed. O dan 6 mlwydd oed i dan 16 mlwydd oed

Lleoliad: Tregaron

Arwel Jones
07787943291
maesycoed316@yahoo.co.uk

Clwb Pêl Droed Aberaeron

Clwb Pêl Droed yn darparu hyfforddiant a gemau ar gyfer oedran 6 i oedolion yn y Spar Mid Wales League.

Lleoliad: : Aberaeron

Mrs Katrina James (Ysgrifenyddes y Clwb)
01545 570632 / 07791556303
jonjameskj@aol.com

Cynghrair Ieuenctid Pêl Droed Ardal Aberystwyth

Mae'r cynghrair iau yn darparu cyfieuon i blant 7 i 16 mlwydd oed yn ardal Aberystwyth ac ehangach. Mae dros 700 o chwaraewyr yn cofrestru i chwarae a tua 60 tîm pob dydd Sadwrn yn chwarae rhwng dechrau mis medi hyd ddiwedd mis Ebrill.

Lleoliad: Aberystwyth

Russell Hughes-Pickering
07908796252
russellhp@live.co.uk

Aberystwyth Town FC Academy

Mae'r Academi yn cynnig cyfieuon i grwpiau o dan 12, 13, 14 a 16 mlwydd oed i chwarae pêl droed ar draws Cymru yn rhaglen yr FAW. Mae treialon yn cael ei chynnal pob mis Mehefin ac mae'r tymor rhwng Mis Medi a Mai pob blwyddyn.

Yn 2015/16 mi wnaeth y grwp dan 12 cwrdd y Cymru holl Terfynol a wnaeth y tim dan 16 cyrraedd rowndiau terfynol y playoff ar rowndiau terfynol o'r rhaglen Futsal.

Lleoliad: Coedlen y Parc, Aberystwyth

Russell Hughes-Pickering
07908796252
atfcacademy@live.co.uk
www.atfc.org.uk

Cardigan Town FC

Mae gennym 2 tîm pêl droed a sawl tîm i blant sydd yn chwarae yn y cynghrair de Ceredigion.

Lleoliad: Aberteifi

Miss Jane Williams
07766312592
janegotrel@gmail.com

Talybont Juniors Football Club

Clwb pêl droed iau yng nghymuned Talybont, Ceredigion. Cyfleoedd ar gyfer Merched a Bechgyn oed ysgol. Mae'r clwb yn chwarae yng nghynghrair Aberystwyth ar fore Sadwrn.

Lleoliad: Talybont

Ceri Jones
01970 832543
stiwdio@ceri-talybont.com

Tim Anabl Clwb Pel Droed Aberystwyth (Aber Stars)

Tîm pêl droed i chwaraewyr efo anableddau.

Lleoliad: Aberystwyth