Skip to main content

Clwb Gymnasteg Aberporth

Rydyn ni’n glwb bach yng Nghanolfan Ieuenctid Aberporth. Mae gymnasteg yn cael ei chynnal pob dydd Mercher 16:30 - 17:30. Mae croeso i bob gallu. Rydyn ni’n cymryd plant 5 oed i fyny ac ar hyn o bryd mae pob plentyn yn oedran cynradd. Mae'r clwb yng nghanolbwyntio mwyaf ar waith llawr a llofnaid oherwydd y cyfleusterau ond yn amrywio pob sesiwn cymaint ag sy’n bosib. Mae pob sesiwn yn gyda chost o £2.50 a £10 y flwyddyn ar gyfer yswiriant.

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid Aberporth

Carys and Gill Llewelyn
07792265510
gillyllewelyn@btinternet.com

Clwb Gymnasteg Aberystwyth

Dosbarthiadau Gymnasteg ar gyfer pob oedran a gallu 3 mlwydd oed i oedolion.

Insport Club Logo

Location: Neuadd Chwaraeon Penglais a Ysgol Gynradd Llwyn-yr-Eos, Aberystwyth

Joan Morgan
01974 261636
joan@aberystwyth-gymnastics.co.uk

Insport Club Logo

Clwb Gymnastig Teifi

Clwb gymnasteg iau sydd wedi sefydlu dros 20 mlwyddyn. Mae'r clwb yn croesawu plant 4 mlwydd +.

Lleoliad: Canolfan Hamdden Aberteifi a Llandysul

Wendy Collins