Mae’r rhaglen insport Club yn rhan o brosiect ehangach Insport, sy’n cefnogi’r sectorau ymarfer corff, chwaraeon a hamdden i gynnig darpariaeth sy’n cynnwys pobl anabl.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod fod y rhan helaeth o oedolion yn cael cyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn chwaraeon gyda chlybiau, ac yn ymwybodol nad yw pobl anabl o reidrwydd yn fodlon ar gymryd rhan mewn chwaraeon i bobl anabl neu ymuno â chlybiau a sesiynau ar gyfer anableddau penodol.

Diben insport Club, felly, yw cefnogi clybiau wrth iddynt ddatblygu eu darpariaeth er mwyn cynnwys pobl anabl, a sicrhau fod ganddynt strwythur sy’n eu galluogi i gynnig y cyfleoedd gorau i’r gymuned gyfan, cynyddu nifer eu haelodau a’r rhai sy’n cymryd rhan, galluogi mwy o bobl o’r gymuned i wirfoddoli mewn swyddi llywodraethu, a dal i ddarparu chwaraeon gwych ymhob cwr o Gymru.

Cwestiynau cyffredin insport

Am fwy o wybodaeth ar achrediad insport plîs cysylltwch â Gemma Cutter ar gemma.cutter@ceredigion.gov.uk neu 01970 633659.

Insport.