Croeso i dudalen newyddion Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion diweddaraf o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

'Live Your Goals!'

Cafodd pêl-droed merched yng Ngheredigion hwb yn ddiweddar pan fu dros 400 o ferched yn cymryd rhan mewn sawl gŵyl ‘Live Your Goals’ wedi’u noddi gan FIFA.

Cynhaliwyd gwyliau yn Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth, a chafodd y merched gyfle i ddysgu sgiliau newydd, cymryd rhan mewn gemau bach a chwrdd â chwaraewyr eraill mewn awyrgylch hwyliog, braf.

Tîm Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion Actif a drefnodd y digwyddiadau, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Cafodd pob un o’r merched dystysgrif a chrys t ‘Live Your Goals’. Y nod oedd annog mwy o ferched i ddechrau chwarae pêl droed yn lleol.

Meddai Rheolwr Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion, Alwyn Davies, 'Roedd y gwyliau hyn yn rhoi blas ar yr hyn sydd ar gael i ferched ar hyd a lled y sir. Y nod oedd dangos iddyn nhw fod pêl-droed yn hwyl, a bod amrywiaeth o glybiau a chanolfannau hamdden lle gallant gymryd rhan mewn sesiynau bob wythnos.’

“Roedd ên ffantastig gweld cymaint o ferched yn mwynhau ei hunain- dawns, miwsig a phêl droed! Ni’n gobeithio bod nhw wedi gwirioni ar y gêm pêl droed ag eisiau chwarae yn fwy aml. Dewch ymlaen ferched- ewch i'ch clwb lleol neu sesiwn- Live Your Goals!” Meddai Debbie Wise Swyddog Cynhwysol Pêl Droed.

Fel rhan o’r bartneriaeth rhwng Ceredigion Actif ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, cynhelir sesiynau ‘Cyrraedd a Chwarae’ bob wythnos yng Nghanolfannau Hamdden Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan a Thregaron.

Live Your Goals!
Live Your Goals!
Live Your Goals!