Croeso i dudalen newyddion Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion diweddaraf o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Llysgenhadon Ifanc Efydd Llwyn yr Eos yn trefnu Gweithgareddau Wythnos Chwaraeon - 09/07/2015

Roedd pob un o'r 200 o ddisgyblion yn Ysgol Llwyn yr Eos yn Aberystwyth yn brysur yn wneud chwaraeon wythnos ddiwethaf gan ddiolch i'w Llysgenhadon Ifanc Efydd.

Fe drefnwyd gweithgareddau aml-sgiliau ar gyfer plant o'r Meithrin hyd at Flwyddyn 6. Oedd rhaid trefnu grwpiau, gwneud yn siŵr oedd yn blant yn gwybod pwy oedd yn gwneud pa weithgaredd a threfnu pa offer oedd ei angen a'r rheolau. Nhw oedd y 'pwynt cyswllt' ar gyfer athrawon dosbarth drwy gydol yr wythnos.

Ar ddiwedd yr wythnos, i ddod â'r gweithgareddau i ben, cynhaliwyd gwasanaeth a oedd yn seiliedig ar agweddau da o fod yn rhan o sbort. Dangosodd y Llysgenhadol ansoddeiriau i'r gynulleidfa ac roedd yn rhaid iddynt benderfynu a oedd yn nodwedd dda / ddrwg i gael fel chwaraewr. Roedd y plant yn gwbl wrth eu boddau.

Llysgenhadon Ysgol Llwyn Yr Eos: Sean Jones, Joseph Balla, Holly-Ellice Jones & Katelyn Carton, gyda Cerys Sharples, Llysgenhad Gorllewin Cymru.

Ceredigion Sport Awards
Ceredigion Sport Awards
Ceredigion Sport Awards
Ceredigion Sport Awards