Y Starlings

Mae’r ‘Starlings’ yng nghlwb yn ardal Aberystwyth sydd wedi bod trwy gynllun atgyfeirio cleifion. Mae’r clwb yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau i gefnogi pobl sydd wedi bod ar y cynllun i gynnal ei ffitrwydd a chyfranogiad mewn hamdden. Mae’r clwb hefyd yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn aml.

Insport Club Logo

Lleoliad: Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth

Clwb Aml Chwaraeon Aberystwyth i Blant Anabl

Clwb sydd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden i blant a phobl ifanc anabl fwynhau!

Lleoliad: Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth

Clwb Aml Chwaraeon Aberteifi i Blant Anabl

Clwb Aml Chwaraeon i blant a phobl ifanc anabl i ddod i wneud ffrindiau ac i gadw'n heini.

Lleoliad: Canolfan Hamdden Aberteifi