Nofio Am Ddim

Nofio Am Ddim

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn darparu sesiynau nofio yn rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc o dan 16 mlwydd oed, phobl hŷn na 60 oed ac aelodau a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog.

Yng Ngheredigion mae 2 phwll nofio’n cymryd rhan yn y cynllun Nofio am Ddim:

Nofio Am Ddim i rai 16 oed ac iau

Nofio am Ddim yn ystod Gwyliau’r Ysgol

Ar hyn o bryd mae Ceredigion Actif yn cynnig sesiynau nofio AM DDIM i blant a phobl ifanc o dan 16 oed gydol pob Gwyliau Ysgol.

I weld faint o’r gloch y cynhelir y sesiynau nofio AM DDIM, cymerwch olwg ar amserau agor y pwll, a gyhoeddir cyn dechrau pob gwyliau ysgol.

Nofio am Ddim yn ystod Tymhorau’r Ysgol

Mae Pwll Nofio Aberystwyth - Plascrug yn cynnig Nofio am Ddim ar ddydd Sadwrn rhwng 11.00 a 13.00 drwy’r flwyddyn.

Nofio Am Ddim i rai Dros 60

Mae Ceredigion Actif ar hyn o bryd yn cynnig nofio AM DDIM i bobl dros 60 oed ar ddiwrnodau penodol yn unig, ac yn cynnig nofio am bris gostyngol o £2.80 ar ddiwrnodau eraill.

Dyma’r sesiynau Nofio AM DDIM ddarperir i bobl hŷn na 60:

Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan

Mae pob sesiwn Nofio Cyhoeddus ar ddydd Llun wedi’u cynnwys yn y rhaglen nofio AM DDIM.

Gwybodaeth Nofio ar gyfer Pobl Dros 60 Oed

Pwll Nofio Plascrug

Mae pob sesiwn Nofio Cyhoeddus ar ddydd Llun wedi’u cynnwys yn y rhaglen nofio AM DDIM.

Gwybodaeth Nofio ar gyfer Pobl Dros 60 Oed

Nofio Am Ddim i aelodau a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog

Bydd y Cyngor yn galluogi cyn-filwyr a milwyr ar eu seibiant i nofio am ddim yn ystod y sesiynau cyhoeddus yn y pyllau nofio lleol.

I gael mynd i'r pwll am ddim bydd yn rhaid dangos Cerdyn Buddion y Weinyddiaeth Amddifyn, ac yn anffodus ni fydd modd i ŵyr, gwragedd nac aelodau o'r teulu fanteisio ar y cynnig.

Mae gwirfoddolwyr yn rhedeg y pyllau nofio yn Llandysul, Aberteifi ac Aberaeron, a hefyd yn rhan o'r cynllun uchod, am fwy o wybodaeth plîs ymwelwch ei gwefan:

Polisi Mynediad i'r Pwll

Nod y polisi hwn yw creu awyrgylch ddiogel a dymunol bob amser.

Polisi Nofio o dan 8

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o'ch oedran i gael nofio am ddim fel rhywun hŷn na 60.