Gwersi Nofio

Bydd ein tymor nesaf o wersi nofio wythnosol yn dechrau dydd Llun 13eg Ionawr 2020.

Gwersi Nofio - Ionawr 2020

Gweler disgrifiadau'r gwersi a rhestrwyd yn yr atodiad isod:

Datblygu hyder yn y dŵr. Dysgu sgiliau sylfaenol o ran arnofio a sgwlio a datblygu technegau anadlu.
Gallu neidio i'r pwll. Gwella technegau sgwlio, arnofio ac anadlu. Nofio pellteroedd byr yn y pedwar dull nofio.
Casglu gwrthrych o lawr y pwll, gwella sgiliau sgwlio ac arnofio, dysgu sut i nofio yn yr unfan a nofio pellteroedd byr yn y pedwar dull nofio.
Dysgu'r dull HELP, datblygu technegau arnofio a nofio yn yr unfan, datblygu technegau yn y pedwar dull, a dysgu technegau cic dolffin o dan y dŵr.
Dysgu neidiau o wahanol siapau, sut i drosbennu ymlaen a llawsefyll yn y dŵr, nofio pellteroedd hirach yn y pedwar dull nofio, gan gynnwys 25 metr yn eich hoff ddull.
Dysgu sut i drosbennu'n ôl. Dechrau dysgu sut i blymio. Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio mewn dillad.
Dysgu sut i blymio, nofio pellteroedd hirach yn y pedwar dull a nofio dulliau cymysg. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid.
Nofio 25 metr ar y frest ac mewn dull pili-pala. Nofio 50 metr ar y cefn ac ar y blaen. Parhau i wella technegau arnofio, sgwlio a deif arwyneb.