Hysbysiad Cyhoeddus

Diweddariad: Cau Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio o 16.00 ar 19/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu cau holl Ganolfannau Hamdden a Phyllau Nofio Ceredigion Actif o 16.00 ar y 19/03/2020 o ganlyniad i’r Coronafeirws. Mae diogelwch ac iechyd ein cwsmeriaid a staff yn flaenoriaeth i ni.

Ni fydd ein gwersi nofio gyda’r nos yn cymryd lle o heno ymlaen. Mi fyddwn yn trefnu ad-daliadau pan fydd y Ganolfan yn ail-agor.

Mi fyddwn yn cadw llygad ar y sefyllfa ond, ar hyn o bryd, ni allwn gadarnhau pryd fydd gwersi nofio yn ail-gychwyn, na pryd fydd bwcio yn agor ar gyfer tymor nesaf. Ni fyddwn yn gallu anfon llythyron ynghlyn a pha Don fydd plant ynddo tymor nesaf. Mi fydd Meg a Nigel yn seilio asesiadau ar welliant plant mor belled tymor yma.