Gall Ceredigion Actif cefnogi chi drwy'r rhaglenni rydyn yn dosbarthu, a hefyd wrth roi cyngor ar gronfa, gwirfoddoli, addysg i goetsis a chynnydd achrediad fel bod eich clwb chi yn gweithredu ar y safon isafbwynt sydd angen i redeg yn saff ac yn llwyddiannus.

Ariannu

Chwiliwch allan pa cyfleoedd ariannu sydd ar gael ar gyfer eich clwb chi

Gwirfoddoli

Mae chwaraeon yn dibynnu ar gwirfoddolwyr. Gallwch gwirfoddoli mor aml ag ydych chi eisiau!

Addysg i Goetsys

Hoffech chi gael profiad o hyfforddi neu hyd yn oed gael cymwysterau uwch mewn hyfforddi? Os felly mae nifer o gyrsiau ar gael ichi!

insport

Mae insport yn rhaglen genedlaethol sydd yn anelu i gefnogi sectorau chwaraeon corfforol, chwaraeon ac adrannau hamdden i ddarparu yn gynhwysol.