Public Notice

Cau Pwll Nofio

Mae Pwll Nofio Tregaron ar gau ar hyn o bryd oherwydd methiant cylchrediad y pwll.

Ad-daliad Gwersi Nofio

Yn dilyn cau Pwll Nofio Tregaron yn annisgwyl, gallwch gasglu ad-daliad o Ganolfan Hamdden Plascrug neu mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd ar gael yn y gwersi nofio ym Mhlascrug.

Mae gwersi nofio Canolfan Hamdden Plascrug ar sail cyntaf i'r felin gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Gellir archebu lle os oes llefydd gwag ar gael.

Pwll Nofio Tregaron

Ysgol Henry Richard
TREGARON
Ceredigion
SY25 6HG
plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Am fwy o wybodaeth ar y canlynol cliciwch ar y linc isod: