Public Notice

Cau Pwll Nofio

Mae Pwll Nofio Tregaron ar gau ar hyn o bryd oherwydd methiant cylchrediad y pwll.

Hamdden Tregaron

Iard yr Orsaf
TREGARON
Ceredigion
SY25 6HU
Canolfan Hamdden (01974) 298960
Pwll Nofio (01974) 298134
tregaron-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Dydd Llun - Dydd Gwener 16.00 - 21.00

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu cliciwch yma.

Amser Agor Ystafell Ffitrwydd

Cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio Meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Cylchredai Rhiant a Phlentyn * - £3 11.30 - 12.30
  MetaFit * 18.00 - 18.30 Mae ‘Metafit’ yn sesiwn hanner awr sy’n para am ddiwrnod cyfan, drwy ddefnyddio dull newydd a blaengar i gadw’ch corff ar fynd hyd yn oed ar ôl ichi roi’r gorau iddi! Cyfuniad ydyw o ymarferion traddodiadol sy’n defnyddio pwysau’r corff a’r technegau diweddaraf mewn Hyfforddi Nerthol Ysbeidiol. Fe gewch chi sesiwn tanbaid a fydd yn cyffroi metaboledd eich corff ac yn newid ei siâp.
"Mae'n waith caled, dyna pam mae'n gweithio"
Dydd Mawrth Cylchredai * - £4 18.00 - 19.00 Dyma ddosbarth sy’n gwneud y gorau o gadw’n heini! Cynllunnir pob dosbarth fel eich bod yn gweithio pob cyhyryn wrth wneud amrywiaeth o ymarferion, rhai ohonynt yn ailadrodd yr un ymarfer ac eraill yn erbyn y cloc. Mae’n ffordd wych o weithio’ch corff cyfan, gan gryfhau craidd eich corff, gwella’ch stamina a’ch gwneud yn fwy ystwyth.
  Troelli * - £4 19.15 - 20.00 Beiciau troelli yw un o’r ffyrdd gorau o fagu ffitrwydd a rhoi siâp ar eich cyhyrau. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio o un wythnos i’r llall, gan gynnwys dringo rhiwiau a gwibio’n gyflym. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau tri chwarter awr yn boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Mercher Angylion Arwel TBC (Dechrau 05/07/2017)
  Troelli * - £4 18.15 - 19.00 Beiciau troelli yw un o’r ffyrdd gorau o fagu ffitrwydd a rhoi siâp ar eich cyhyrau. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio o un wythnos i’r llall, gan gynnwys dringo rhiwiau a gwibio’n gyflym. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau tri chwarter awr yn boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Iau KettleFit * - £4 19.15 - 20.00 Yn wahanol i ddymbelau neu farbwysau, mae craidd màs y pwysau tegell ar y naill ochr i’r handlen. Mae hynny’n golygu fod y pwysau’n tynnu ar eich dwylo drwy’r amser, sy’n gofyn am nerth a chydsymudiad, a defnyddio’r holl gyhyrau yn eich breichiau, eich ysgwyddau a chraidd eich corff. Gallech fod yn ymarfer hyd at 600 o gyhyrau mewn un sesiwn, yn ogystal â’ch system gardiofasgwlaidd – hyfforddiant i’r corff cyfan.
Dydd Gwener Pêl Droed Tiny Tots 15.45 - 16.30  

Tâl

  • Dosbarth am Awr - £4.75
  • Dosbarth Tri Chwarter Awr - £4.00
  • Dosbarth Hanner Awr - £3.00

Mae’r dosbarthiadau sydd wedi’u nodi â * yn rhan o’r Pecynnau Aelodaeth.

Am fwy o wybodaeth ar y canlynol cliciwch ar y linc isod:

party

Does dim eisiau ichi wneud llanast o’r tŷ pan fedrwch chi gael parti llawn hwyl yma.

Fe wnawn ni drefnu’r parti ichi, yn seiliedig ar weithgaredd o’ch dewis. Gadewch i ni ysgwyddo’r baich fel y gallwch chi fwynhau’r diwrnod. Holwch y tîm ar y dderbynfa am ragor o wybodaeth.