Croeso i dudalen newyddion Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion diweddaraf o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Tri athletwr ifanc anabl o Geredigion yn cystadlu dros Gymru ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Athletau Ieuenctid Typhoo - 30/06/2015

Enillodd tîm Cymru fedalau a gwobrau lu ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Athletau Ieuenctid Typhoo. Bu mwy na 240 o athletwyr ifanc anabl gorau’r wlad yn cymryd rhan yn y bencampwriaeth yn Coventry dros y penwythnos (27 a 28 Mehefin).

Roedd deg athletwr o’r Academi Ieuenctid yn cystadlu, gyda chymorth General Dynamics UK, a daethant yn ôl gyda llond trol o fedalau, 23 Aur, 5 Arian ac 1 Efydd. Llwyddodd yr athletwyr i dorri 27 record bersonol, cyfradd ardderchog o 93% ymhob cystadleuaeth. Hefyd, enillodd Megan Ashman, sy’n dod o Geredigion ac yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Tregaron, wobr y Ferch Orau, ar ôl cipio’r fedal aur yn y 100 metr, taflu’r belen a’r ddisgen. Bu Megan yn cystadlu yn y dosbarthiadau T/F44.

Llwyddodd Kimberley Mellor o Ysgol Uwchradd Aberteifi i ddod yn ôl â medal o bob lliw – Aur yn y ddisgen, Arian wrth daflu’r belen ac Efydd am redeg 100 metr. Roedd Caitlin Williams, disgybl arall yn Ysgol Uwchradd Aberteifi, wedi torri sawl record bersonol ac enillodd hithau’r fedal Aur yn y 60 metr, Arian yn y 100 metr ac Arian arall wrth daflu’r belen.

Yn y digwyddiad arbennig hwn y dechreuodd llawer o’r athletwyr anabl gorau eu gyrfaoedd, gan gynnwys Aled Davies, Rhys Jones a Hollie Arnold. Roedd llawer o’r cystadleuwyr yn Coventry yn anelu at yrfa’r un mor llewyrchus ym myd athletau. Cynhaliwyd y bencampwriaeth ar drac athletau Prifysgol Warwick, ac fe’i trefnwyd gan Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Lloegr.

Meddai Nathan Stephens, Athletwr Paralympaidd a Deiliad Record y Byd, sydd hefyd yn Swyddog Talent gyda Chwaraeon Anabledd Cymru: ‘Erbyn y diwedd roedd 27 record bersonol wedi’u torri, a phawb wrth eu boddau. Diolch o galon i’r holl rieni am eu cefnogaeth. Diolch hefyd i’r staff a fu’n fy helpu i a’r athletwyr dros y penwythnos, roedden ni’n dîm da iawn. Ond mae’r diolch mwyaf yn mynd i’r athletwyr am gynrychioli Chwaraeon Anabledd Cymru mor dda, a gwneud eu gorau glas ym mhob cystadleuaeth.’

Am fwy o wybodaeth am chwaraeon i’r anabl yng Ngheredigion, cysylltwch â Gemma Cutter.

ibz
ibz
ibz
ibz