Mae chwaraeon yn dibynnu'n drwm ar wirfoddolwyr i barhau i weithredu. Mae angen gwirfoddolwyr ar bob clwb ar ryw adeg neu'i gilydd, nid rhai sy'n cymryd rhan yn unig. Drwy wirfoddoli mewn chwaraeon rydych chi'n rhoi rhywbeth yn ôl yn enwedig mewn rhai achosion os ydych wedi bod yn cymryd rhan yn y gorffennol.

 • Mae'n Hwyl
 • Dysgu Sgiliau Newydd
 • Gwneud Ffrindiau Newydd
 • Creu Hunan-hyder
 • Gwella eich CV

Drwy wirfoddoli rydych yn gwella eich sgiliau a'ch phrofiad yn awtomatig, yn aml bydd y profiad hwn yn edrych yn dda i gyflogwyr posib. Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu cyflogi oherwydd y profiad maent wedi ei ennill wrth wirfoddoli. Wrth gwrs, mae chwaraeon yn hobi poblogaidd iawn i lawer a gall gweithio mewn amgylchedd chwaraeon greu'r sgiliau y bydd arnoch eu hangen.

Os oes gennych ddiddordeb i chwilio allan mwy am wirfoddoli yn eich ardal chi plîs cysylltwch â ni drwy ceredigionactif@ceredigion.gov.uk

Dwi’n mwynhau darparu'r sesiynau a chael HWYL! Dwi’n holi’r plant am ei adborth yn gyson, felly mae’n braf clywed bod y plant yn cael HWYL hefyd. Dwi hefyd yn mwynhau trefnu'r sesiynau fel bod y plant yn cael y mwyaf allan o’r amser
Dwi'n edrych ymlaen At wirfoddoli pob wythnos a dysgu sgiliau newydd. Dwi’n gweld hyn yn wobr fawr wrth weld wynebau plant yn goleuo i fyny pam maen nhw’n cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn bwysicach yn cael hwyl
Heb wirfoddolwyr bydd fy nghwb i ddim yn parhau, mae'r amser pun a 1 neu 2 awr y wythnos yn cael effaith mawr ar fywydau pobl, DIOLCH YN FAWR

Llysgennad Ifanc

Mae llysgennad ifanc yn helpu i:

 • Annog ffyrdd o fyw’n iach.
 • Hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol o sbortsmonaeth.
 • Annog cyfranogiad mewn Addysg Gorfforol, chwaraeon ysgol a chymunedol.
 • Adolygu ac awgrymu gwelliannau i addysg gorfforol a chwaraeon yn eu hysgolion a'u cymunedau.
 • Tynnu sylw at ddigwyddiadau cenedlaethol i gynyddu gwybodaeth am chwaraeon ac athletwyr.
 • Creu cysylltiad rhwng myfyrwyr â’u hathrawon, swyddogion 5x60 a chlybiau cymunedol / hyfforddwyr.

Os hoffwch chi mwy o fanylion am Lysgennad Ifanc, plîs cysylltwch â’r swyddog Pobl Ifanc Egnïol yn eich ardal.

volunteering