Gweithgareddau Dŵr Bae Aberteifi

Canolfan Chwaraeon Dwr ar gyfer gweithgareddau hamdden a chyrsiau hwylio ayyb. Rydyn ni hefyd yn darparu cyfleoedd i Sgïo Dŵr a Wake Boarding.

Lleoliad: Cei Newydd, Ceredigion

Llandysul Paddlers Canoe Centre and Club

Clwb yng ngorllewin Cymru. Mae'r gweithgareddau dwr yn cynnwys slalom, syrffio, canŵ. Rydym yn croesawu teuluoedd, pobl anabl, pobl sydd eisiau cystadlu neu i roi cynnig ar rywbeth newydd. Mae croeso i bawb.

Insport Club Logo

Location: Llandysul

AberAdventures

Insport Club Logo

Lleoliad: Borth

Teifi Valley Paddlers

Clwb Canŵio sydd yn addas i bob oes, gallu, a lefelau yn canolbwyntio ar ddatblygu unigolion ac i weithio gyda'n gilydd fel tîm!

Lleoliad: Llandysul

Benjawan Eade
07532364930
admin@tvp.org.uk
www.tvp.org.uk

Aber Kayakers

Insport Club Logo

Lleoliad: Aberystwyth