Skip to main content

Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion a Ceredigion Actif yn trefnu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion er mwyn cydnabod a rhoi clod i bobl am eu llwyddiant a’u cyfraniad arbennig at chwaraeon.

Gall aelodau o’r cyhoedd enwebu yn y categorïau canlynol: -

Hyfforddwr/aig y Flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer enwebu: Mai 17eg 2024

Gwobr Ryngwladol

Dyddiad cau ar gyfer enwebu: Mai 17eg 2024

Gwobr Iau Talentog

Dyddiad cau ar gyfer enwebu: Mai 17eg 2024

Gwobr Arwr/es Tawel

Dyddiad cau ar gyfer enwebu: Mai 17eg 2024

Gwobr Gwirfoddolwr/aig Chwaraeon i Bobl Anabl y Flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer enwebu: Mai 17eg 2024

Gwobr Llysgennad Ifanc Efydd y Flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer enwebu: Mai 17eg 2024

Gwobr Llysgennad Ifanc Efydd y Flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer enwebu: Mai 17eg 2024

Ffurflen Enwebu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion

Categorïau Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2024

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i Matthew.Roebuck@ceredigion.gov.uk.