Skip to main content

Gwybodaeth

Darganfyddwch sut mae Ceredigion Actif yn gallu eich cefnogi chi...

Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2024

Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2024

Enwebwch nawr er mwyn cydnabod a rhoi clod i bobl am eu llwyddiant a’u cyfraniad arbennig at chwaraeon.

Aelodaeth o 23.50 y mis

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad I bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion

Canolfannau Lles a Chanolfannau Hamdden

Mae chwe Chanolfan Hamdden yng Ngheredigion sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau a chyfleusterau i bobl o bob oed.

Gweithgarwch Corfforol Gydol Oes a Chwarae

Byddwch yn Actif gydag amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau. Mae rhywbeth i bawb.