Skip to main content

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Gyda’n hamrywiaeth o becynnau aelodaeth mae rhywbeth at ddant pawb. Cofrestrwch heddiw yn eich Canolfan Hamdden leol.

Pecynnau Aelodaeth Debyd Uniongyrchol

Pecynnau Aelodaeth Talu Misol

Aelodaeth Ffitrwydd Iau Diderfyn