Skip to main content

Gwybodaeth Cau'r Pŵll Nofio

Amserau Agor a Gwybodaeth Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Plascrug

Canolfan Hamdden Plascrug

Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH
Ceredigion
SY23 1HL
(01970) 624579
plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Llun - Gwener 07.15 - 21.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 15.45
Dydd Sul 10.00 - 13.45