Skip to main content

Amserau Agor a Gwybodaeth Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Plascrug

Canolfan Hamdden Plascrug

Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH
Ceredigion
SY23 1HL
(01970) 624579
plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Llun - Gwener 07.00 - 22.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 16.00
Dydd Sul 10.00 - 14.00