Skip to main content

Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion yn anelu at gynrychioli buddiannau clybiau chwaraeon yng Ngheredigion. Mae'r sefydliad ymbarél ar gyfer glybiau chwaraeon cysylltiedig, cynghreiriau a sefydliadau cymunedol cysylltiedig.

Cost aelodaeth yw £20 sydd yn rhedeg o Ionawr - Rhagfyr bob flwyddyn.

Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion, mewn cysylltiad â Ceredigion Actif, yn helpu drwy gydlynu nifer o wasanaethau i glybiau:

Mae aelodaeth yn cynnwys:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cyngor Chwaraeon Ceredigion neu sut y gallwn gefnogi eich clwb, cysylltwch â Steven Jones ar 01970 633587 neu steven.jones@ceredigion.gov.uk

Ffurflenni Cyngor Chwaraeon Ceredigion