Hysbysiad Cyhoeddus

Diweddariad: Cau Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio o 16.00 ar 19/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu cau holl Ganolfannau Hamdden a Phyllau Nofio Ceredigion Actif o 16.00 ar y 19/03/2020 o ganlyniad i’r Coronafeirws. Mae diogelwch ac iechyd ein cwsmeriaid a staff yn flaenoriaeth i ni.

Hoffem gysuro ein haelodau na fyddwn yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol hyd nes y clywir yn wahanol. Nid oes angen i chi ganslo eich Debyd Uniongyrchol. Mi fyddwn yn rhewi pob cyfrif nes bod y Canolfannau a’r Pyllau yn ail-agor.

Gwybodaeth

Darganfyddwch sut mae Ceredigion Actif yn gallu eich cefnogi chi...

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad I bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion

Cyrsiau Hyfforddi

Cynyddwch eich profiad mewn hyfforddi neu wella eich cymwysterau cyfoes

Cyfleoedd Ariannu

Gall eich clwb chi cael ei ariannu hyd at £1500!

Rhaglenni Actif

Byddwch yn Actif gydag amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau. Mae rhywbeth i bawb.

Beth sydd yn gyrru ni…..

Darparu gwasanaethau addas i bwrpas y 21ain ganrif, sydd yn canolbwyntio ar y cwsmer, ac sydd yn cael ei arwain gan staff o ansawdd uchel ac sydd yn cael effaith gadarnhaol ar les ac addysg pobl Ceredigion.
Erbyn 2020 bydd Ceredigion yn sir iach a chynhwysol gyda chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn rhan o fywyd bob dydd.
Erbyn 2020 bydd pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 60 munud o weithgareddau bob wythnos a phob oedolyn yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 30 munud.
Darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sydd yn unol ag anghenion cwsmeriaid a blaenoriaethau cenedlaethol.Darparu gwasanaethau sydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau. *Sicrhau fod pob staff yn derbyn hyfforddiant ac wedi datblygu i’w llawn botensial.*Sicrhau datblygiad a chefnogaeth hyfforddwyr, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr. *Sicrhau bod systemau a gweithdrefnau cadarn yn cefnogi ein gwasanaethau.

Facebook

Trydar

Tanysgrifio i dderbyn ein Cylchlythyr...

* mae'n rhaid llenwi hwn