Skip to main content

Gwybodaeth

Darganfyddwch sut mae Ceredigion Actif yn gallu eich cefnogi chi...

Arolwg Ymgysylltu Aberteifi

Canolfan Lles, Arolwg Ymgysylltu Cardigan

Drigolion i rannu'r hyn yr hoffent ei weld fel rhan o ddatblygiad posibl Canolfan Lles yn Aberteifi.

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad I bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion

Canolfannau Lles a Chanolfannau Hamdden

Mae chwe Chanolfan Hamdden yng Ngheredigion sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau a chyfleusterau i bobl o bob oed.

Gweithgarwch Corfforol Gydol Oes a Chwarae

Byddwch yn Actif gydag amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau. Mae rhywbeth i bawb.