Gwybodaeth

Darganfyddwch sut mae Ceredigion Actif yn gallu eich cefnogi chi...

Canolfannau Actif

Cyfleusterau sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Sir Ceredigion

Newyddion Actif

Newyddion Actif o gwmpas Ceredigion...

news item

Ceredigion yn hanu ei sêr chwaraeon

25/07/2016

CEREDIGION recognised some of its most talented sports stars, as well as the county’s coaches, volunteers, administrators and unsung heroes at its annual international awards ceremony at Aberaeron on Friday afternoon.

Darllenwch mwy...

news item

Athletwyr anabl o Geredigion yn ennill 46 medal mewn Pencampwriaeth Genedlaethol

18/07/2016

Mae pedwar athletwr ifanc o Geredigion wedi cynrychioli Cymru dros benwythnos y 2 - 3 Gorffennaf, yng nghystadleuthau o dan 12 oed ym Mhencampwriaeth Cenedlaethol Athletwyr Iau Typhoo yn Warwick ger Coventry.

Darllenwch mwy...

news item

Dosbarth newydd tebyg i hyfforddiant cylchol "The Nerve" i roi cymorth i bobl a chyflyrau niwrolegol

20/06/2016

Mae amrywiaeth helaeth o ddosbarthiadau ar gael i bobl yn Aberystwyth drwy’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff.

Darllenwch mwy...

news item

Pencampwr Cymru a Prydain, Gymnastwraig Frankie Jones yn ymweld ag Ysgol yng Ngheredigion

25/04/2016

Wythnos diwethaf, cafodd Ysgol Bro Pedr ymwelydd pwysig, Frankie Jones, Pencampwr Cymru a Prydian yn Gymnasteg.

Darllenwch mwy...

Beth sydd yn gyrru ni…..

Darparu gwasanaethau addas i bwrpas y 21ain ganrif, sydd yn canolbwyntio ar y cwsmer, ac sydd yn cael ei arwain gan staff o ansawdd uchel ac sydd yn cael effaith gadarnhaol ar les ac addysg pobl Ceredigion.
Erbyn 2020 bydd Ceredigion yn sir iach a chynhwysol gyda chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn rhan o fywyd bob dydd.
Erbyn 2020 bydd pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 60 munud o weithgareddau bob wythnos a phob oedolyn yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 30 munud.
Darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sydd yn unol ag anghenion cwsmeriaid a blaenoriaethau cenedlaethol.Darparu gwasanaethau sydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau. *Sicrhau fod pob staff yn derbyn hyfforddiant ac wedi datblygu i’w llawn botensial.*Sicrhau datblygiad a chefnogaeth hyfforddwyr, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr. *Sicrhau bod systemau a gweithdrefnau cadarn yn cefnogi ein gwasanaethau.

Facebook

Trydar

Tanysgrifio i dderbyn ein Cylchlythyr...

* mae'n rhaid llenwi hwn