Ceredigion Actif

Canolfan Hamdden Teifi

Ffordd Coleg Addysg Bellach
ABERTEIFI
Ceredigion
SA43 1HG
(01239) 621287
cardigan-leisure-centre@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Dydd Llun 08.30 - 21.00
Dydd Mawrth 06.00 - 21.00
Dydd Mercher 08.30 - 21.00
Dydd Iau 08.30 - 21.00
Dydd Gwener 06.00 - 21.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 16.00
Dydd Sul 10.00 - 14.00

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu cliciwch yma.

Amser Agor Ystafell Ffitrwydd

Cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio Meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Day Classes Time
Dydd Llun Hyfforddiant Cylchol 18.00 - 19.00 Mae’r dosbarth hwn yn un egnïol dros ben, a byddwch yn gweithio pob cyhyryn yn eich corff. Byddwn yn newid y dosbarth bob 6-8 wythnos er mwyn sicrhau y byddwch yn mynd yn fwy heini a siapus drwy’r amser. Bydd ein hyfforddwr brwdfrydig yn mynd â chi o amgylch y cylchdro mewn dosbarth sy’n addas i bobl o bob oed a gallu.
Dydd Mawrth Dosbarth Beiciau Troelli Ben Bore 06.15 - 07.00  
  Dosbarth Beiciau Troelli 18.00 - 19.00 Troelli yw un o’r dulliau gorau i hybu’ch ffitrwydd a rhoi gwell siâp ar eich cyhyrau i gyd. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio bob wythnos, gan gynnwys dringo bryniau a gwibio nerth eich traed. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau’n boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Mercher Dobarth Beiciau Troelli 18.00 - 18.30
18.45 - 19.15
Mae’r sesiynau hanner awr yma’n ddelfrydol i bobl brysur! Troelli yw un o’r dulliau gorau i hybu’ch ffitrwydd a rhoi gwell siâp ar eich cyhyrau i gyd. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio bob wythnos, gan gynnwys dringo bryniau a gwibio nerth eich traed. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau’n boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Iau Rhwyfo 17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
  Hyfforddiant Cylchol 18.00 - 19.00
Dydd Gwener Dobarth Beiciau Troelli Ben Bore 06.15 - 07.00  
  Dosbarth Beiciau Troelli Dechreuwyr 18.00 - 18:30  
  BodyBlast 19.00 - 19.45  

Tâl

  • Dosbarth am Awr - £5.50
  • Dosbarth Tri Chwarter Awr - £4.60
  • Dosbarth Hanner Awr - £3.60

Nid yw'r dosbarthiadau sydd wedi'u nodi â * yn rhan o’r Pecynnau Aelodaeth.

Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg y pwll nofio yn Aberteifi, ac fe gewch wybodaeth ar y wefan hon:

http://www.cardiganswimmingpool.co.uk/

party

Does dim eisiau ichi wneud llanast o’r tŷ pan fedrwch chi gael parti llawn hwyl yma.

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau am bartïon yma yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron, a bydd eich plentyn yn siŵr o gael parti i’w gofio. Y peth gorau, wrth gwrs, yw na fydd yn rhaid ichi dacluso ar y diwedd!

Gallwn ddarparu:

Parti Castell Neidio

Addas i blant o dan 7 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Parti awr a hanner lle mae’r awr gyntaf yn y neuadd chwaraeon a’r hanner awr olaf yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Fe wnawn ni ddarparu’r castell neidio, pethau chwarae meddal, teganau a gemau ac yn eu gosod yn ddiogel. Yn yr hanner awr olaf gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd am y tri chwarter awr nesaf, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Dewch i fwynhau pen-blwydd eich plentyn i’r eithaf, heb orfod clirio’r llanast ar y diwedd!

Pris: £46

Parti Pêl Droed

Addas i blant 5-10 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Yn y parti hwn fe gewch awr o bêl-droed a hanner awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Bydd y plant yn cymryd rhan mewn gemau hwyliog pump-bob-ochr o dan arweiniad un o’n hyfforddwyr cymwys. Cânt gyfle i feithrin eu sgiliau a’u dealltwriaeth o bêl-droed. Mae’r parti hwn yn addas i blant o bob gallu, ac yn bwysicaf oll, bydd pawb yn cael HWYL!

Ar ôl i’r pêl-droed ddod i ben gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Parti Wal Dringo

Addas i blant 7-11 oed.
O leiaf 6 o blant - dim mwy na 12.

Yn y parti hwn bydd ein staff cymwys yn dysgu’r plant sut i ddringo, cyn iddynt roi cynnig ar fynd ar draws y wal.

Ar ôl gorffen gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Gallwn gynnig partïon yn ystod y penwythnos, ar yr amod fod lle ar gael. Dylech gadw lle mewn da bryd ymlaen llaw.

Cysylltwch â Chanolfan Hamdden Aberteifi i drafod y dewisiadau ar 01239 621287 neu cardigan-leisure-centre@ceredigion.gov.uk