Skip to main content

Croeso i Gyfeirlyfr Chwaraeon Ceredigion Actif.

Mae’r cyfeirlyfr A-Y islaw yn helpu pobl i chwilio am glybiau a grwpiau chwaraeon ar hyd a lled Ceredigion.

Mae’r cyfeirlyfr yn wasanaeth newydd a byddwn yn ei ddiweddaru’n aml, felly plîs dewch yn ôl i'r dudalen eto.

Cadwch olwg am y logo sy’n dangos bod y clwb yn ymrwymo i gynhwysiant a chyfiawnder.

Os hoffech chi ychwanegu'ch clwb chi cylwynwch eich gwybodaeth yma: -

Manylion Clwb

Ymwadiad: Dylid nodi nad yw’r clybiau a’r grwpiau chwaraeon yn y cyfeirlyfr wedi’u dilysu gan Ceredigion Actif. Mae’r cyfeirlyfr hwn at ddibenion hyrwyddo yn unig.

Os cewch chi unrhyw drafferth gyda’r dudalen hon neu os na fedrwch chi ddod o hyd i unrhyw weithgaredd penodol, mae croeso ichi gysylltu â Ceredigion Actif ar (01970) 633567 neu ceredigionactif@ceredigion.gov.uk.