memberships

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion. Bydd dosbarthiadau ffitrwydd sy’n cael eu cynnal gan Gyngor Sir Ceredigion yn cael eu cofnodi gyda * ar y rhaglen.

Mae pob pecyn aelodaeth yn cynnwys anwythiad a ffi ymuno o £15. Mae contract 12 mis ar gyfer taliadau Debyd Uniongyrchol.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion.

Pecynnau Aelodaeth

Pecyn Aelodaeth Iau

Oedolion
Efydd Ystafell Ffitrwydd neu Nofio neu Dosbarthiadau Ffitrwydd £20.95 Misol
£251 Blynyddol
Arian Ystafell Ffitrwydd & Nofio £23.50 Misol
£282 Blynyddol
Aur Ystafell Ffitrwydd, Nofio & Dosbarthiadau Ffitrwydd £25.95 Misol
£311 Blynyddol
Myfyrwyr / Henoed / Consesiwn / Corfforaethol*
Efydd Ystafell Ffitrwydd neu Nofio neu Dosbarthiadau Ffitrwydd £18.95 Misol
£227 Blynyddol
Arian Ystafell Ffitrwydd & Nofio £20.95 Misol
£251 Blynyddol
Aur Ystafell Ffitrwydd, Nofio & Dosbarthiadau Ffitrwydd £22.95 Misol
£275 Blynyddol

*Pris y person, ar gyfer 3 neu fwy o oedolion

Teulu
2 Oedolyn & 2 Blentyn Ystafell Ffitrwydd & Nofio £40.95 Misol
£491 Blynyddol
Iau
O dan 18 oed
(14oed+ i fynychu'r Ystafell Ffitrwydd & Dosbarthiadau)
Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Chwarae Meddal £10.00 Misol
£120 Blynyddol