Skip to main content

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion. Bydd dosbarthiadau ffitrwydd sy’n cael eu cynnal gan Gyngor Sir Ceredigion yn cael eu cofnodi gyda * ar y rhaglen.

Mae pob pecyn aelodaeth yn cynnwys anwythiad a ffi ymuno o £15. Mae contract 6 mis ar gyfer taliadau Debyd Uniongyrchol.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion.

Pecynnau Aelodaeth

Pecyn Aelodaeth Iau

Oedolion
Efydd Ystafell Ffitrwydd neu Nofio neu Dosbarthiadau Ffitrwydd^ £21.95 Misol
£263.40 Blynyddol
Arian Ystafell Ffitrwydd & Nofio £24.50 Misol
£294 Blynyddol
Aur Ystafell Ffitrwydd, Nofio & Dosbarthiadau Ffitrwydd £26.95 Misol
£323.40 Blynyddol

^Dewiswch un

Myfyrwyr / Henoed / Consesiwn / Corfforaethol*
Efydd Ystafell Ffitrwydd neu Nofio neu Dosbarthiadau Ffitrwydd £19.95 Misol
£239.40 Blynyddol
Arian Ystafell Ffitrwydd & Nofio £21.95 Misol
£263.40 Blynyddol
Aur Ystafell Ffitrwydd, Nofio & Dosbarthiadau Ffitrwydd £23.95 Misol
£287.40 Blynyddol

*Pris y person, ar gyfer 3 oedolyn neu fwy.

Teulu
2 Oedolyn & 2 Blentyn Ystafell Ffitrwydd & Nofio £40.95 Misol
£491 Blynyddol
Iau
O dan 18 oed
(14oed+ i fynychu'r Ystafell Ffitrwydd & Dosbarthiadau)
Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Chwarae Meddal £10.00 Misol
£120 Blynyddol