Mae amcanion Ceredigion Actif, sef gwasanaeth y Cyngor Sir sydd â chyfrifoleb am arwain ar chwaraeon a darpariaeth hamdden, yn adlewyrchu rhai’r Cyngor Sir yn ogystal â rhai nifer o gyrff eraill.

Mae Cynor Sir Ceredigion am hyrwyddo a gwella iechyd a lles yn y sir er lles cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.

Mae Ceredigion Actif a darparwyr lleol eraill gweithgreddau corfforol a chwaraeon ȃ rhan allweddol i sicrhau llwyddiant yr amcanion hyn gan ddatblygu sgiliau oes mewn chwaraeon drwy ddilyn llwybr chwaraeon a gweithgareddau sydd yn canolbwyntio ar y gymuned.

Ein huchelgais yw erbyn 2020 bydd pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 60 munud o weithgareddau bob wythnos a phob oedolyn yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 30 munud. Mae hyn yn unol ȃ chanllawiau cenedlaethol ar fyw yn iach.

Darllenwch mwy yn ein strategaeth: Strategaeth Chwaraeon a Gweithgareddau Hamdden 2014-20

Ceredigion ActifCeredigion Actif

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Cwrdd ȃ’r Tȋm

Ian Macken

Ian Macken

Rheolwr Gwasanaethau Hamdden

Steven Jones

Steven Jones

Rheolwr Cymunedau Actif

Alwyn Davies

Alwyn Davies

Rheolwr Pobl Ifanc Egnïol

Stefano Antoniazzi

Stefano Antoniazzi

Swyddog Pobl Ifanc Egniol Gogledd Ceredigion

Steven Davies

Steven Davies

Swyddog Pobl Ifanc Egniol Canol Ceredigion

Rhidian Harries

Rhidian Harries

Swyddog Pobl Ifanc Egniol De Ceredigion

Gemma Cutter

Gemma Cutter

Swyddog Arwain insport Aur

Paul Jones

Paul Jones

Cydgysyllydd Atgyfeiriadau'r Meddyg Teulu

Sarah Tagg

Sarah Tagg

Hyfforddwr Atgyfeirio Cleifion

Matthew Roebuck

Matthew Roebuck

Hyfforddwr Atgyfeirio Cleifion

Suzanne Walker

Carys Llywelyn

Hyfforddwr Atgyfeirio Cleifion

Gareth Lewis

Gareth Lewis

Hyfforddwr Atgyfeirio Cleifion

Dawn Forster

Gareth Lewis

Cydlynydd Cerdded er Lles