Skip to main content

Clwb Pêl Fasged Aberystwyth

Clwb Pêl Fasged i bob oedran a gallu. Ymwelwch â'r gwefan neu ein tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth

Insport Club Logo

Clwb Pêl Fasged Cerdded Aberystwyth

Fersiwn cerdded o'r gêm pêl fasged- perffaith i helpu ffitrwydd ar ôl cael anaf, i golli pwysau. Gem ar gyfer pobl hyn a phobl anabl. Mae ein sesiwn yn cael ei chynnal pob Dydd Llun 11:00 - 12:00 ac am ddim!

Lleoliad: Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth

Insport Club Logo

Clwb Pêl Fasged Cadiar Olwyn West Coast Warriors

Sesiynau Pêl Fasged Cadair Olwyn i bawb yn cynnwys plant, y teulu cyfan, sesiynau cystadleuol a sesiynau ymarferol mewn tîm. Gall unrhyw un chwarae pêl fasged cadair olwyn, pobl anabl a phobl ddim efo anabledd. Mae'r clwb efo Cadeiriau Cadair Olwyn chwaraeon.

Lleoliad: Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth

Insport Club Logo

Pêl Fasged Benywod Aberystwyth

Clwb Pêl Fasged yn benodol ar gyfer merched a benywod. Sesiwn ffitrwydd hwyl i bob gallu i’w ddilyn efo gem pêl fasged. Mae'n awyrgylch cyfeillgar i oedrannau 14 i 50+. Pob nos lun 20.00 - 21.30

Lleoliad: Neuadd Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth

Insport Club Logo