Skip to main content

West Wales Cycle Racing Team

Mae West Wales Cycle Racing Team yn glwb yng Ngheredigion sydd yn canolbwyntio ar ddatblygiad pobl ifanc a chyfranogiad mewn unrhywbeth i wneud a beicio i gadw pobl yn heini.

Mae aelodau yn cynnwys amrywiaeth o bobl ifanc ac oedolion o bob oedran a gallu, gyda phwyslais ar gael hwyl, a chymryd rhan. Ni hefyd wedi cael achrediad ‘Clubmark’ ac insport.

Lleoliad: Aberystwyth

Michael Tarling
07508057031 / 01545 570318
michaeltarling@yahoo.co.uk

Insport Club Logo

Clwb Seiclo Caron

Clwb seiclo yn Nhregaron sydd yn rhedeg sesiynau wythnosol ar nos Iau a bore Sul.

Lleoliad: Tregaron

Gwion James
01974 298960
gwion9@hotmail.co.uk

Ieuenctid Ystwyth

Clwb seiclo cynhwysol i blant. Yn darparu sesiynau gyda hyfforddwyr a digwyddiadau ar gyfer y teulu i gyd.

Lleoliad: Aberystwyth

Chris Jones
07944181211
C.jones.285@btinternet.com