Mentr ar y cyd yw Rhaglen Gymunedol Chwaraeon Anabledd Cymru rhwng Cyngor Chwaraeon Cymru, Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru a'r 22 awdurdod lleol ar draws Cymru.

Gemma Cutter
Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru
01970 633659
gemma.cutter@ceredigion.gov.uk

Disability Sport Wales. Nod y rhaglen yw datblygu cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol o ansawdd uchel i bobl anabl ledled Cymru.
Amcanion y cynllun yw i:

Gweler www.chwaraeonanableddcymru.com/ am fwy o manylion.