Skip to main content

Clwb Hoci Aberteifi

Mae'r clwb yn ymarfer pob dydd Iau ar yr Astro 18.00 - 19.00 yng Nghanolfan Hamdden Aberteifi. Mae gyda ni tîm o dan 16 oed ac yn croesawu merched 10 mlwydd oed ac yn uwch. Mae pob sesiwn yn costio £2.00.

Lleoliad: Aberteifi

Delor Rees
01239 621287
delor.rees@ceredigion.gov.uk

Clwb Hoci Iau Bow Street

Hoci i blant blwyddyn 5 - 10. Ymarfer bob Nos Fercher 17.30 - 18.30.

Croeso i bawb!

Location: Aberystwyth University Astroturf

Rhian Cory
07817261219
rhian_cory@hotmail.com