Skip to main content

Tekki RS (Clwb Karate Shotokan)

Mae Clwb Aberystwyth yn cynnal tair sesiwn yn ystod yr wythnos:

Dydd Mawrth, Gampfa Ysgol Penglais - 19:00 - 20.30
Dydd Gwener, Canolfan Hamdden Plascrug - 19:00 - 20:30
Dydd Sadwrn, Canolfan Hamdden Plascrug - 10:30 - 12:00

Mae pob oed (o 4 oed i fyny) a phob gallu a lefel yn hyfforddi gyda’i gilydd. Mae nifer o deuluoedd yn hyfforddi gyda ni – er enghraifft tad neu fam a’u plant. Profiad y rhai a fu’n hyfforddi ers peth amser yw fod Karate yn gamp gadarnhaol iawn o ran ennyn hyder a magu disgyblaeth.

Mae gan Tekki RS hefyd Glwb yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron ac yng Nghastell Newydd Emlyn.

Lleoliad: Aberystwyth, Aberaeron a Castell Newydd Emlyn

Elin Williams
07800573074
emw@aber.ac.uk

Ikkyo Karate Aberystwyth

Shotokan Karate Traddodiadol efo twist modern. Cewch ei ddysgu gan Sensei Paul James, gynt yn pencampwr y byd a hyfforddwr rhyngwladol. Rydym yn darparu ar gyfer aeoldau pob oedran, plant, oedolion a dosbarthiadau cymysg.

Dydd Llun - 18:00 - 19.30 - Plant ac Oedolion (hollti) - pob gallu
Dydd Mercher - 18:00 - 19:30 - Dosbarth Dechreuwyr / Nofis - Belt Gwyn i Coch
Dydd Iau - 18:00 - 19:30 - Dosbarth Canolradd - Belt Melyn i Porffor
Dydd Iau - 19:30 - 20:30 - Dosbarth Uwch - Belt Du i Brown

I plant rydym yn awgrymi oedran 7mlwydd oed i fyny. Ar gyfer oedolion does dim oedran uwch ond rydym yn awgrymi bod pobl henoed yn cael nodyn doctor.

Lleoliad: Ysgol Penweddig, Aberystwyth