Hysbysiad Cyhoeddus

Cau'r Ardal Chwarae Meddal

Bydd yr Ardal Chwarae Meddal ar gau 5/8/2019 - 11yb i 12yp ac 19/8/2019 - 11yb i 12yp ar gyfer parti preifat.

Bydd yr Ardal Chwarae Meddal ar gau drwy’r dydd ar Ddydd Llun 22 Gorffenaf 2019 ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Pyllau Nofio

Rhybudd o Flaen Llaw — Cau’r Pyllau Nofio

Ni fydd yna sesiwn nofio Rhieni a Babanod, na Nofio Cyhoeddus amser cinio ar 19 Gorffenaf 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Bydd sesiynau nofio y bore a’r prynhawn ymlaen fel arfer.

Canolfan Hamdden Plascrug

Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH
Ceredigion
SY23 1HL
(01970) 624579
plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Ffurflen Cofrestru Canolfan Hamdden

Ffurflen Cofrestru

Oriau Agor Derbynfa

Llun - Gwener 07.15 - 21.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 15.45
Dydd Sul 10.00 - 13.45

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu ymwelwch a'r dudalen Pecynnau Aelodaeth.

Amser Agor Ystafell Ffitrwydd

Amserau Agor yr Ardal Ffitrwydd Cryfhau a Siapio

Cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio Meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15.00 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Yoga
Yn dechrau 13eg Mai
07.00 - 08.00
  Dosbarth Beiciau Troelli Ben Bore (gan gynnwys nofio am ddim) 07.15 - 08.00 Dyma ffordd wych o ddechrau’r diwrnod, gan losgi 400-600 o galorïau ar gyfartaledd ar gefn y beic, a chael mynd i nofio am ddim ar ôl hynny.
  Dosbarth hamddenol yn y Gampfa - £2.50 10.00 - 11.00 Dosbarth yn y gampfa o dan arweiniad un o’n hyfforddwyr cymwys a chyfeillgar. P’un a ydych chi’n dechrau ymarfer corff o’r newydd neu’n dod yn ôl iddi ar ôl cael seibiant, bydd y dosbarth hwn yn eich rhoi ar y trywydd iawn gan bwyll bach. Dyma ddosbarth delfrydol i ddechreuwyr a phobl hŷn.
  Dosbarth Beiciau Troelli 17.45 - 18.30 Ewch ar gefn eich beic i ddod yn fwy heini a chael hwyl yn y dosbarth dan do yma. Bydd angen bod yn gyflym ac yn gryf i ddringo’r bryniau a gwibio ar dir gwastad wrth losgi calorïau ac ystwytho’ch corff o ben eich corun i’ch sawdl.
Dydd Mawrth Dosbarth Ben Bore Ffitrwydd Cryfhau a Siapio 07.15 - 08.00 Dosbarth i wella nerth a siâp y corff sy’n rhoi pwyslais ar symudiadau egnïol sy’n amrywio drwy’r amser. Gwaith cardiofasgwlaidd i fagu gwytnwch, stamina, cryfder, hyblygrwydd, nerth, cyflymder, cydlyniant, cydbwysedd a rheolaeth, fel bod eich perfformiad a’ch ffitrwydd ar eu gorau ar gyfer unrhyw weithgaredd neu her gorfforol!
  Dosbarth hamddenol yn y Gampfa - £2.50 10.00 - 11.00 Dosbarth yn y gampfa o dan arweiniad un o’n hyfforddwyr cymwys a chyfeillgar. P’un a ydych chi’n dechrau ymarfer corff o’r newydd neu’n dod yn ôl iddi ar ôl cael seibiant, bydd y dosbarth hwn yn eich rhoi ar y trywydd iawn gan bwyll bach. Dyma ddosbarth delfrydol i ddechreuwyr a phobl hŷn.
  Dosbarth Ffitrwydd Grwfi (4-6 mlwydd oed)
£3.00 (Dechrau 30ain o Ebrill)
16.00 - 16.30  
  Dosbarth Ffitrwydd Grwfi (7-10 mlwydd oed)
£3.00 (Dechrau 30ain o Ebrill)
16.30 - 17.00  
  Dosbarth Beiciau Troelli 17.15 - 18.00 Mae'r dobarthiadau tri chwarter awr hyn yn ddelfrydol i bobl brysur! Beiciau troelli yw un ffordd o fagu ffitrwydd a rhoi siâp ar eich cyhyrau. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio o un wythnos i’r llall, gan gynnwys dringo rhiwiau a gwibio’n gyflym.
  Boogie Bounce 18.00 - 19.00 Mae’r rhaglen Boogie Bounce yn hwyl, yn heriol ac yn hwb i’ch ffitrwydd. Dyma raglen gynhwysfawr o ymarfer corff lle byddwch yn gweithio ar drampolîn, gyda rheilen i ddal gafael ynddi, i gyfeiliant y gerddoriaeth ddiweddaraf. Mae’n cynnwys dosbarthiadau cardio arbennig o effeithiol, a dosbarthiadau coesau, penolau a boliau sy’n gwneud gwyrthiau! Bydd pob cyhyr yn eich corff yn cryfhau; hyd yn oed cyhyrau’ch wyneb!
  Dosbarth Cryfhau a Siapio Menywod yn unig 19.00 - 19.45 Dosbarth i wella nerth a siâp y corff sy’n rhoi pwyslais ar symudiadau egnïol sy’n amrywio drwy’r amser. Gwaith cardiofasgwlaidd i fagu gwytnwch, stamina, cryfder, hyblygrwydd, nerth, cyflymder, cydlyniant, cydbwysedd a rheolaeth, fel bod eich perfformiad a’ch ffitrwydd ar eu gorau ar gyfer unrhyw weithgaredd neu her gorfforol!
Dydd Mercher Beiciau Troelli Ben Bore (gan gynnwys nofio am ddim) 07.15 - 08.00 Codwch yr ochr iawn o’r gwely ac ewch i’r dosbarth beicio egnïol hwn. Ewch ar daith heb adael yr ystafell droelli a mynd yn gyflym ar dir gwastad, dringo bryniau fesul tipyn, gwibio nerth eich traed a gwneud ymarferion ysbeidiol. Bydd yn braf mynd i nofio yn y pwll wedi hynny.
  Dosbarth hamddenol yn y Gampfa - £2.50 13.00 - 14.00 Dosbarth ymarfer corff yn y neuadd chwaraeon o dan arweiniad un o’n hyfforddwyr cymwys, cyfeillgar. P’un a ydych chi’n dechrau ymarfer corff o’r newydd neu’n dod yn ôl iddi ar ôl cael seibiant, bydd y dosbarth hwn yn eich rhoi ar y trywydd iawn gan bwyll bach. Dyma ddosbarth delfrydol i ddechreuwyr a phobl hŷn.
  Ioga 17.30 - 18.30  
  Hyfforddiant Seibiannol Dwys (HIIT) 18.45 - 19.30
Dydd Iau Dosbarth Ben Bore Ffitrwydd Cryfhau a Siapio 07.15 - 08.00 Dosbarth i wella nerth a siâp y corff sy’n rhoi pwyslais ar symudiadau egnïol sy’n amrywio drwy’r amser. Gwaith cardiofasgwlaidd i fagu gwytnwch, stamina, cryfder, hyblygrwydd, nerth, cyflymder, cydlyniant, cydbwysedd a rheolaeth, fel bod eich perfformiad a’ch ffitrwydd ar eu gorau ar gyfer unrhyw weithgaredd neu her gorfforol!
  Dosbarth Beiciau Troelli 17.15 - 18.00 Ewch ar gefn eich beic i ddod yn deneuach ac yn gryfach yn y dosbarth tri chwarter awr egnïol hwn.
  Boogie Bounce 17.15 - 18.00 Mae’r rhaglen Boogie Bounce yn hwyl, yn heriol ac yn hwb i’ch ffitrwydd. Dyma raglen gynhwysfawr o ymarfer corff lle byddwch yn gweithio ar drampolîn, gyda rheilen i ddal gafael ynddi, i gyfeiliant y gerddoriaeth ddiweddaraf. Mae’n cynnwys dosbarthiadau cardio arbennig o effeithiol, a dosbarthiadau coesau, penolau a boliau sy’n gwneud gwyrthiau! Bydd pob cyhyr yn eich corff yn cryfhau; hyd yn oed cyhyrau’ch wyneb!
  Hyfforddiant Cylchol 18.15 - 19.15 Dyma’r ail ddosbarth cylchdro yn yr wythnos, lle byddwn yn canolbwyntio ar gyhyrau penodol a gwahanol elfennau o ffitrwydd, i weithio’ch corff i gyd a llosgi calorïau.
  Dosbarth Cryfhau a Siapio Menywod yn unig 19.30 - 20.15 Dosbarth i wella nerth a siâp y corff sy’n rhoi pwyslais ar symudiadau egnïol sy’n amrywio drwy’r amser. Gwaith cardiofasgwlaidd i fagu gwytnwch, stamina, cryfder, hyblygrwydd, nerth, cyflymder, cydlyniant, cydbwysedd a rheolaeth, fel bod eich perfformiad a’ch ffitrwydd ar eu gorau ar gyfer unrhyw weithgaredd neu her gorfforol!
Dydd Gwener Dosbarth Beiciau Troelli yn y Bore Bach (gan gynnwys nofio am ddim) 07.15 - 08.00 Gwenwch, mae’n ddydd Gwener – amser i fynd amdani ar gefn eich beic! Bydd y dosbarth hwn yn rhoi her i’ch nerth a’ch stamina, i gyfeiliant cerddoriaeth wych! Rhowch gychwyn ar y penwythnos a theimlo’n llawn egni ar ôl nofio yn y pwll am ddim!
  Dosbarth Beiciau Troelli i Dechreuwyr 12.30 - 13.15  

Tâl

  • Dosbarth 1 Awr - £5.60
  • Dosbarth 3/4 Awr - £4.70
  • Dosbarth 1/2 Awr - £3.70
  • Iau - £2.60

Mae’n rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw am bob gweithgaredd gan fod cymaint o ddiddordeb.

Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i ganslo neu newid unrhyw un o’r sesiynau uchod os oes angen.

Nid yw'r dosbarthiadau sydd wedi'u nodi â * yn rhan o’r Pecynnau Aelodaeth.

Am fwy o wybodaeth ar y canlynol cliciwch ar y linc isod:

Pam cael y llanast adref pan allwch gael eich parti yma?

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau cael pari yma yng Nghanolfan Plascrug i wneud yn siŵr bod eich plentyn yn cael parti i’w gofio! A’r peth gore i’w does dim rhaid tacluso’r llanast i fyny ar y diwedd!

Gallwn ddarparu:

Parti Pwll Nofio

Awr gyfan o gael hwyl yn chwarae yn y pwll gyda rafftiau a fflôts.

Pwll Bach a Fflôts
Dydd Sadwrn 13.00 - 14.00 £46.00 dim mwy na 25 yn y parti

Mae’n rhaid i oedolyn sy’n gallu nofio fod yn y dŵr gyda phob plentyn o dan 8 oed. Dim mwy na 2 blentyn o dan 8 i bob 1 oedolyn.

Partïon Chwarae Meddal yn Antur Aber

Yn ein lle chwarae meddal gall eich plant chwarae, cwrdd â ffrindiau newydd a chreu atgofion melys. Caiff hyd yn oed y plant mwyaf egnïol fodd i fyw yn y pyllau peli, ar y matiau neidio a’r rasys rhwystrau. Mae’n rhad ac yn ddiogel.

Dydd Mawrth 16.00 - 17.00 / 17.00 - 18.00 £45.00 dim mwy na 25 yn y parti
Dydd Gwener 16.00 - 17.00 / 17.00 - 18.00 £45.00 dim mwy na 25 yn y parti
Dydd Sadwrn 11.00 - 12.00 £45.00 dim mwy na 25 yn y parti

Parti Castell Neidio

Am ddiwrnod i’r Brenin neu’r Frenhines, beth am ddewis parti castell neidio? Bydd digon o hwyl a sbri i’w gael wrth neidio o gwmpas am awr gyda ffrindiau!

Dydd Sadwrn 14.00 - 15.00 £45.00 dim mwy na 25 yn y parti

Mae croeso ichi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth, neu llanwch y ffurflen isod a’i gadael ar y Dderbynfa neu’i hanfon drwy e-bost i plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk a bydd un o’n trefnwyr yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

Ffurflen Trefnu Parti