Skip to main content

Clwb Nofio Aberaeron

Rydym ni'n clwb nofio bach gyfeillgar sydd wedi sefydlu yn pwll nofio Aberaeron.

Lleoliad: Pwll Nofio Aberaeron

Carey-ann Nicholson
07982487355
aberaeronsc@live.co.uk
www.aberaeronswimmingclub.com

Clwb Nofio Llandysul

Hoffech chi fod yn rhan o'r clwb nofio newydd? Croeso cynnes a hyfforddiant cyfeillgar. Staff cymwysedig. Sesiynau strwythuredig i wella techneg a ffitrwydd. Addas i blant 8 - 16. Rydym newydd cael rhaffau cystadleuaeth nofio, a blociau plymio.

Croeso i pawb. Plant braf, llawer o hwyl ac ame nhw'n mwynhau ei hun.

Lleoliad: Pwll Nofio Llandysul

ADASC - Aberystwyth District Amateur Swimming Club

Dewch i ymuno efo ni yn ADASC! May niferoedd o resymau am ymuno, ond dyma rai...

  • datblygiad techneg nofio a sgiliau am cyfnod hir
  • datblygiad gallu erobig
  • mynychi rasus nofio
  • adeiladu sgiliau cymdeithasu a chael LLAWER O HWYL!!

Rydym yn derbyn ceisiadau am aelodaeth o oed 7-18*. Bydd ceisiadau oed 11-13 i fynnu yn cael ei asesu i bob unigolyn. Mae croeso i chi ddod i wylio un o’r sesiynau a chael sgwrs efo'r hyfforddwr ar ddiwedd y sesiwn.

Lleoliad: Canolfan Hamdden Plascrug a Canolfan Chwaraeon Prifysgol, Aberystwyth

Siân Sherman
07984530308
sss@aber.ac.uk
www.adasc.co.uk

Cardigan Sub Aqua Club

Clwb scuba i pob oed a gallu pob nos Fawrth ym mhwll nofio Castell Newydd Emlyn.

Lleoliad: Pwll Nofio Castell Newydd Emlyn