Skip to main content

Cerddwyr Aberystwyth

Mae Grŵp Cerddwyr Aberystwyth yn gweithredu yn hanner gogleddol Ceredigion yng Nghanolbarth Cymru. Mae e’n rhan o’r gyfundrefn genedlaethol y Cerddwyr sy’n cynrychioli buddiannau cerddwyr drwy Brydain Fawr.

Lleoliad: Gogledd Ceredigion

Dwynwen Belsey
01970 820166
dbelsey@hotmail.co.uk
www.ramblers.org.uk

Clwb Cerdded Tregaron

Sefydledig yn 2003 ac yn seiliedig yn nhre ‘Walkers are Welcome’ Tregaron ond yn cynnig teithiau cerdded ar draws Ceredigion a thu hwnt. Mae’r clwb yn arferol i gwrdd ar yr ail benwythnos pob mis. Ni’n cynnig teithiau cerdded byr a heriau pellach fwrdd. Mae ffurflenni aelodaeth ar gael. Aelodaeth unigol - £10, Aelodaeth Teulu - £16, Aelodaeth lleoliad gwaith - £40 (1 aelod + 4 ffrind neu deulu/ cyd weithwyr).

Lleoliad: Tregaron

Dafydd Wyn Morgan
01974 298150
mail@twmstreks.com