Skip to main content

DW Longbow Field Archery Club

Mae'r clwb yn darparu Saethyddiaeth i bob gallu 7 oed - oedolion. Mae dechreuwyr yn gallu dod i'r sesiwn yn neuadd Canolfan Hamdden Plascrug 20.30 - 21.30 cyn symud ymlaen i Saethyddiaeth tu allan.

Lleoliad: Aberystwyth a Machynlleth

Andy Brown
07813511295
abertog@homecall.co.uk

The Castle Archers

Clwb saethyddiaeth i pob oedran a gallu, o 7 mlwydd oed ac yn uwch.

Mae croeso i aelodau cofrestredig (GNAS) ddod draw unrhyw bryd a mwynhau saethu yn y clwb, y gaeaf neu'r werin.

Lleoliad: Gaeaf: Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn | Gaeaf: Wahannol mannau tu mas

Joanne Humphreys
01588 650102
jc.humphreys@yahoo.co.uk